Blogger द्वारा समर्थित.

अनुयायी

माझ्याबद्दल

माझा फोटो
I am Amit,Pure INDIAN man. Live in Varzadi bk,Sangamner tel,A,nagar dist,Maharastra State. I like Envorment,Net,Friends n' ...... Thanks you!

Archivo del blog

बुधवार, ६ एप्रिल, २०११

My friends... wonderful memories

.= After søme years wè will B busy with øùr øwñ life
= Ñö mòre Mìssed Çälls
= Ñø møre sìlly sms
= Ñò mòre Çhåttìngs
= I hopè Sømeday we wìll récàll åll dìs with ä smilé iñ tears ìn øùr éyés =Dìs sms ìs dèdìcätd 2 äll my frièñd's who Çréäted wondrfùl mèmørìs ìn my life....!....

STORY OF NEWTONS LAW

Story of Newton's laws:
A Cow was walking. NEWTON stopped it. It stopped. He found his first law,
"An object continues to move unless it's stopped".
He gave a FORCE by kicking the Cow, it gave a Sound "MA"! He formulated the 2nd law, F=MA!!
After sometime the Cow gave a kick to Newton, then he formulated the 3rd Law.
i.e, 'EVERY ACTION HAS AN EQUAL & OPPOSITE REACTION'.

बुधवार, २३ मार्च, २०११

मराठीची दुर्दशा

इंग्रजीच्या नादापाई झाला मराठीचा डब्बा गोल...
मराठी माणसा आता तरी तू मराठीतून बोल...
इंग्रजीच्या पेपरात होतो वर्ग सारा पास...
पण
मराठीचा पोरगा होतो मराठीत नापास...
प्रेम करतो तुझ्याशी म्हटले की पोरगी समजते हेंबाड्या...
अन्
आय लव यु म्हटल्यावर मनात मारते उड्या...
माय झाली मॉम आणि बाप झाला आता डयाड...
रेव्ह पार्टीत नाचून श्यान पोर झाली मॅड...
भांडण करते बायको घरात बाबुला इंग्रजी शाळेत टाका...
मराठी माणसापासून आहे खरा मराठी भाषेला धोका...
मराठी ऑक्सीजनवर अन चालू आहे इंग्रजीचे रक्षण...
ज्ञानोबा तुकोबाची अभंगवाणी, आठवा मराठीचा गोडवा...
मराठी माणसाचे नवीन वर्ष म्हणजे असतो गुडी पाडवा...
सावध व्हा मित्रहो, जपा मायबोली मराठी...
मराठीतूनच बोला सारे मराठी रक्षणासाठी...!!!

मैत्री म्हणजे...

मैत्री म्हणजे सुंदर पहाट...
कधीही न हरवणारी दोस्तीची वाट...
आयुष्याला पडलेलं गोड स्वप्नं...
सगळी उत्तरं सापडणारा मजेशीर प्रश्न...
फुलणारं-हसणारं प्रत्येक फूल कधी चुकलं तर सावरणारं पाऊलं...
आठवडयातून ऊगवणारी रविवारची सकाळ...
हवीहवीशी वाटणारी रम्य संध्याकाळ...
मैत्री म्हणजे हवेतला ऊबदार गारवा
अन्
जणु दरवळणारा मारवा अंगावर घ्यावा असा राघवशेला...
एकदा घेतला तरी बस्स असा अमृतप्याला...
ऐकत रहावी अशी हरीची बासरी...
अस्मानीची असावी जशी एक परी...
मैत्री म्हणजे अत्तराची ईवलीशी कुपी...
दु:खावरची हळुवार जादूची झप्पी...
मैत्री म्हणजे न दिसणारा हातामधला हात...
नेहमीकरता असणारी तुझीचं साथ...
सोबत रहा तू फक्त...
इतकंचं एक मागणं आहे...
तू असल्यावर अवघं जीवन देखील गाणं आहे......

तुझी आठवण येते...